Caryn Lifree chia sẻ kiến thức chăm sóc từ Nhật Bản
Việc chăm sóc người lớn tuổi không phải là một việc dễ dàng, đòi hỏi ở người chăm sóc không chỉ tình yêu thương, mà còn cả kiến thức chăm sóc bệnh đúng đắn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, rất nhiều người cao tuổi tại Việt Nam chưa được chăm sóc một cách đúng đắn cả về thể chất và tinh thần.