Hạt dưa không nhuộm phẩm màu: Độc hay không độc?
Do e ngại với hạt dưa nhuộm phẩm màu, nhiều người có xu hướng tẩy chay luôn lại thực phẩm này. Nhưng thực ra, hạt dưa không nhuộm phẩm màu rất có lợi cho sức khỏe.