9 điều tệ hại có thể xảy ra nếu bạn thường xuyên nhịn ăn
Bỏ bữa một lần có thể không gây ra nhiều vấn đề với bạn nhưng nếu nhịn ăn liên tục thì có thể gây ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe.