Ai bảo vệ trẻ em hoạt động showbiz?
Đơn vị quản lý của Phương Mỹ Chi vừa hủy show diễn tại Úc vào tháng 4/2014 sau khi có sự khuyên can của một bầu sô đang sống tại Mỹ. Trong khoảng thời gian này, một chương trình truyền hình thực tế (THTT) khác dành riêng cho trẻ em cũng bắt đầu được ghi hình tại Việt Nam. Hai bức tranh tưởng như không liên quan gì nhau nhưng lại gợi lên một vấn đề: bảo vệ trẻ em trong hoạt động showbiz.