Minh Hằng sắp cho những kẻ lập Facebook bôi nhọ hầu tòa
Liên tục bị một số đối tượng ẩn danh lập Facebook giả mạo với mục đích làm xấu hình ảnh, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, ca sỹ Minh Hằng đã nhờ tới sự can thiệp của cơ quan an ninh mạng.