Sai lầm thường gặp trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ từ 0 - 6 tuổi
Những sai lầm này còn khá phổ biến, ít nhiều gây những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.