12 món kỵ mẹ sinh mổ
Sau sinh mổ, mẹ nên tránh ăn trứng, uống đồ lạnh…