Sự phát triển của trẻ 10 tháng tuổi
Trẻ 10 tháng tuổi đã có thể bò rất nhanh, một số trẻ đã có thể đi được. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sự phát triển của trẻ ở giai đoạn này nhé!