Dùng thuốc qua mũi có thể bị hại
Có thể dùng đường mũi để đưa thuốc vào cơ thể với hai mục tiêu: trị bệnh tại chỗ, trị bệnh toàn thân.
Dùng thuốc qua mũi: lợi và hại
Mũi có nhiệm vụ ngửi và bảo vệ, yểm trợ chức năng thở bằng cách lọc, làm nóng và tạo độ ẩm cho không khí trước khi vào đường hô hấp.