Thuốc mới có khả năng chữa khỏi HIV
Thuốc GS-9620 đang thử nghiệm cho thấy triển vọng điều trị khỏi HIV ở người.