Doxycyclin 100mg
Viêm phổi: Viêm phổi đơn hay đa thùy do Pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus influenzae.
Doxycyclin
Viêm phổi: Viêm phổi đơn hay đa thùy do Pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus influenzae.
Doxyclin 100mg
Viêm phổi đơn hay đa thùy do Pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus influenzae.
Dospasmin
Chống co thắt cơ trơn đường tiêu hóa, tiết niệu, cơn đau do co thắt.
Ampica 250mg
Nhiễm khuẩn mô mềm, đường tiêu hóa, đường tiểu, hô hấp, tai mũi họng.