Amlodipine AM5
Kiểm soát cao huyết áp vô căn, điều trị đau thắt ngực ổn định, điều trị đau thắt ngực do co mạch.