Đan sâm - Tam thất
Đau thắt ngực, đau nhói vùng tim do huyết ứ.