Xét nghiệm, chuẩn đoán u mao mạch

15/08/2014 - 03:46 PM
U mao mạch được chẩn đoán dựa trên xuất hiện. Chẩn đoán xét nghiệm thường không cần thiết.
U mao mạch được chẩn đoán dựa trên xuất hiện. Chẩn đoán xét nghiệm thường không cần thiết.


Gửi bình luận của bạn (0)
Lưu ý: Để được bác sĩ trả lời các câu hỏi, độc giả vui lòng gửi vào mục hỏi đáp

 
 
 
Mã an toàn:
   =