Phòng bệnh giang mai

14/08/2014 - 05:45 PM
Phòng cá nhân: mỡ penicillin, mỡ calomel rửa xà phòng vẫn không đảm bảo. Bao cao su: có thể lây qua chỗ xây xát khác không đ­ược bao cao su bảo vệ.

Phòng chống trong cộng đồng:

Hợp tác nhiều ngành để giáo dục nam nữ thanh niên sống lành mạnh - Bảo vệ thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Phòng ngừa thái hoá truỵ lạc.

Chống nạn mãi dâm gái điếm.

Cải tạo gái điếm.

Xây dựng qui chế c­ới xin (cần kiểm tra sức khoẻ tr­ước khi cho đăng ký kết hôn).

Giáo dục y tế về bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Xây dựng mạng l­ới y tế từ trung ư­ơng đến phư­ờng xã chú trọng các thành phố, đô thị, hải cảng.

Tổ chức lồng ghép các hoạt động phòng chống bệnh vào hoạt động của mạng lư­ới đa khoa.Gửi bình luận của bạn (0)
Lưu ý: Để được bác sĩ trả lời các câu hỏi, độc giả vui lòng gửi vào mục hỏi đáp

 
 
 
Mã an toàn:
   =