Những chuẩn bị cho việc khám bệnh

14/08/2014 - 04:50 PM
Dưới đây là một số thông tin để giúp sẵn sàng cho buổi khám, và những gì mong đợi từ bác sĩ.

Những gì có thể làm:

- Viết xuống tất cả các dấu hiệu và triệu chứng và khi nó lần đầu tiên xảy ra. Ghi lại tổn thương kéo dài bao lâu và khi nó trở lại.

- Mang theo danh sách của tất cả các loại thuốc, bao gồm vitamin, thảo dược và các loại thuốc mua không cần toa đang dùng.

Thời gian với bác sĩ là có hạn, nên chuẩn bị một danh sách các câu hỏi sẽ giúp tận dụng tối đa. Danh sách các câu hỏi từ quan trọng nhất đến ít quan trọng. Đối với các bóng nước và carbuncles, một số câu hỏi cơ bản để yêu cầu bác sĩ bao gồm:

- Điều gì có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng?

- Được xét nghiệm cần thiết để xác định chẩn đoán?

- Có điều kiện này tạm thời hoặc mãn tính?

- Có thể thay thế thuốc đang chỉ định?

- Những gì có thể làm để ngăn chặn sự lây nhiễm lan rộng?

- Điều gì chăm sóc da thường xuyên đề nghị trong khi chữa lành?

Ngoài những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn sàng để yêu cầu bác sĩ, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong tại bất kỳ thời gian nào khi không hiểu điều gì đó.

Bác sĩ có thể sẽ hỏi một số câu hỏi, chẳng hạn như:

- Đã làm gì các tổn thương khi nó bắt đầu?

- Có phải các triệu chứng đau?

- Trước đây đã gặp?

- Điều gì, nếu bất cứ điều gì làm cho nó tốt hơn?

- Điều gì, nếu bất cứ điều gì làm cho nó tồi tệ hơn?Gửi bình luận của bạn (0)
Lưu ý: Để được bác sĩ trả lời các câu hỏi, độc giả vui lòng gửi vào mục hỏi đáp

 
 
 
Mã an toàn:
   =