Lưu ý trong chẩn đoán và xét nghiệm huyết khối tĩnh mạch sâu

01/11/2014 - 05:10 PM
Trong xét nghiệm và chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu cần lưu ý một số đặc tính sau:

Làm thế nào để xác lập chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu?

- Nghi ngờ trên lâm sàng.
- Siêu âm doppler tĩnh mạch (venous duplex scan, échodoppler veineux).
- Chụp tĩnh mạch (venography, phlébographie): gold standard.

Những phương pháp không xâm nhập để chẩn đoán huyêt khối tĩnh mạch sâu

- Radiofibrinogen Leg scanning
+ Phương pháp đồng vị phóng xạ (méthodes radio-isotopiques)(fibrinogène marqué).
+ Ít được sử dụng
+ Phát hiện huyết khối tĩnh mạch sâu phần dưới của chi dưới.

- Impedance plethysmography
Chứng tỏ sự gia tăng tính dẫn điện của chi.

- Siêu âm doppler tĩnh mạch
+ Khám bằng échographie-Doppler tĩnh mạch chi dưới.
+ Tính nhạy cảm và đặc hiệu tùy thuộc vào kỹ thuật viên.
+ Có thể phát hiện với độ chính xác trên 95% các huyết khối tĩnh mạch sâu cấp tính của phần trên chi dưới (các huyết khối những tĩnh mạch nằm phía trên tĩnh mạch bắp chân).
+ Đặc biệt hữu ích trong trường hợp huyết khối các tĩnh mạch chậu (iliac), đùi (femoral) và kheo.

- Spiral CT venography
+ Hiếm khi được sử dụng.
+ Độ nhạy cảm và đặc hiệu tương tự siêu âm.

- Mri venography
+ Có thể hữu ích, đặc biệt những bệnh nhân mà kết quả siêu âm không xác định được.
+ Chính xác không những đối với huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới mà còn cho cả huyết khối tĩnh mạch sâu vùng chậu.

Xét nghiệm nào là gold standard test để chẩn đoán HKTMS?

Chụp tĩnh mạch:

- Chụp tĩnh mạch với chất cản quang (contrast venography) rất nhạy cảm nhưng liên kết với nhiều biến chứng như xuất ra ngoài mạch chất cản quang (dye extravasation), phản ứng dị ứng và huyết khối tĩnh mạch sâu xảy ra sau thủ thuật nơi 2% bệnh nhân.
- Phương pháp đáng tin cậy nhất nhưng trở nên hiếm được thực hiện.

Tại sao chụp tĩnh mạch hiếm khi được thực hiện?

Chụp tĩnh mạch (venography, phlébographie) là phương pháp xâm nhập, đòi hỏi tiêm chất cản quang (contrast), bệnh nhân phải chịu bức xạ (radiation), có thể gây nên huyết khối tĩnh mạch sâu, khó thực hiện ở những bệnh nhân nằm bất động (phòng hồi sức ICU).

Độ  chính xác của siêu âm doppler tĩnh mạch trong chẩn đoán HKTMS

Siêu âm doppler tĩnh mạch (duplex ultrasound, échographie doppler veineux) có độ nhạy cảm và đặc hiệu cao (>90%) trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu cấp tính nơi những bệnh nhân có những triệu chứng cấp tính một bên chi làm nghi ngờ chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu.

Khi nào thì siêu âm doppler tĩnh mạch ít xác thực hơn trong chẩn đoán HKTMS?

Huyết khối tĩnh mạch sâu chậu (iliac và pelvic thrombosis), các bệnh nhân không có triệu chứng, các bệnh nhân chỉnh hình và huyết khối tĩnh mạch sâu mãn tính.Gửi bình luận của bạn (0)
Lưu ý: Để được bác sĩ trả lời các câu hỏi, độc giả vui lòng gửi vào mục hỏi đáp

 
 
 
Mã an toàn:
   =