Khám và chuẩn đoán cận thị

17/08/2014 - 03:13 PM
Cận thị được chẩn đoán bằng kiểm tra mắt cơ bản.

Kiểm tra mắt hoàn thành bao gồm một loạt các bài kiểm tra. Bác sĩ mắt có thể sử dụng dụng cụ khác nhau, nhằm ánh sáng trực tiếp vào mắt và yêu cầu xem xét thông qua một loạt các ống kính. Mỗi thí nghiệm cho phép bác sĩ để kiểm tra một khía cạnh khác nhau về tầm nhìnGửi bình luận của bạn (0)
Lưu ý: Để được bác sĩ trả lời các câu hỏi, độc giả vui lòng gửi vào mục hỏi đáp

 
 
 
Mã an toàn:
   =