Huntington là bệnh gì?

18/09/2014 - 01:44 PM
Huntington George là tên của nhà thần kinh học Mỹ. Bệnh Huntington còn gọi là múa giật Huntington, múa giật tiến triển di truyền.
Bệnh hiếm gặp, teo tiểu não do di truyền với các rối loạn kiểu tăng động và giảm trương lực, di truyền kiểu trội theo nhiễm sắc thể thân.
Bệnh thường khởi đầu ở tuổi 30-45. Múa giật phối hợp với múa vờn, dáng đi không vững vàng, không cân đối. Giọng nói chậm và không hiểu được
 Trong trường hợp nhẹ thì các cử động chủ ý còn tốt. Có thể thấy giảm trương lực cơ, dị cảm và đau cho thấy có vấn đề của đồi thị thêm vào. Còn có thể rối loạn thần kinh thực vật, kiệt sức, tiểu đường, Ăn quá ngon miệng. Về sau có thiểu năng tâm trí.

Nguồn: Theo Bacsihoasung.wordpress.com

Gửi bình luận của bạn (0)
Lưu ý: Để được bác sĩ trả lời các câu hỏi, độc giả vui lòng gửi vào mục hỏi đáp

 
 
 
Mã an toàn:
   =