Chuẩn đoán bệnh Huntington

29/10/2014 - 01:20 PM
Trong đánh giá ban đầu, các bác sĩ sẽ thực hiện:

Thực hiện khám lâm sàng.

Hỏi về bệnh sử và lịch sử y tế gia đình.

Hãy hỏi về bất kỳ tình cảm hay trí tuệ thay đổi gần đây.

Nếu bác sĩ nghi ngờ bệnh Huntington, sẽ có thể:

Trải qua một đánh giá tâm thần.

Gặp gỡ với một nhân viên tư vấn di truyền để bàn về khả năng có một xét nghiệm máu để xác định xem có các gen khiếm khuyết.

Nếu biết rằng một trong những cha mẹ đã Huntington, hãy hỏi bác sĩ về thử nghiệm di truyền. Thử nghiệm di truyền thường được thực hiện trong một khung cảnh nơi trước xét nghiệm tư vấn và hỗ trợ sau xét nghiệm có sẵn cùng với thử nghiệm.

Bác sĩ cũng có thể đề nghị:

Máy vi tính cắt lớp (CT).

Chụp cộng hưởng từ (MRI).

Các xét nghiệm hình ảnh có thể giúp bác sĩ xác định bất kỳ thay đổi cấu trúc não  và loại trừ các rối loạn khác.Gửi bình luận của bạn (0)
Lưu ý: Để được bác sĩ trả lời các câu hỏi, độc giả vui lòng gửi vào mục hỏi đáp

 
 
 
Mã an toàn:
   =