Chốc lở do đâu?

27/07/2014 - 11:26 AM
Cứ đến mùa hè là con trai tôi bị bệnh chốc lở gây khó chịu cho cháu. Có phải cháu bị nóng quá không, thưa bác sĩ? Lê Tuyết Hà (Hải Phòng).
Cứ đến mùa hè là con trai tôi bị bệnh chốc lở gây khó chịu cho cháu. Có phải cháu bị nóng quá không, thưa bác sĩ? Lê Tuyết Hà (Hải Phòng).


Gửi bình luận của bạn (0)
Lưu ý: Để được bác sĩ trả lời các câu hỏi, độc giả vui lòng gửi vào mục hỏi đáp

 
 
 
Mã an toàn:
   =