Chẩn đoán bệnh vẩy nến

31/07/2014 - 10:29 AM
Có thể chẩn đoán bệnh vẩy nến bằng các chẩn đoán xác định hoặc chẩn đoán phân biệt.
Chẩn đoán xác định

- Chẩn đoán vẩy nến chủ yếu chỉ cần dựa vào lâm sàng:

+ Hồng ban-Tróc vẩy, giới hạn rõ, không tẩm nhuận.

+ Đặc điểm đặc biệt của vẩy.

+ Phương pháp cạo của Brocq

+ Vị trí chọn lọc.

+ Hiện tượng Koebner.

- Giải phẩu bệnh lý: thượng bì có hiện tượng tăng sừng, á sừng, tăng gai, lớp hạt biến mất, có những vi abcès Munro gồm các bạch cầu đa nhân ở dưới lớp sừng, nhú bì kéo dài ra. Ơ mô bì nông
có tuẩn nhuận tế bào đơn nhân, đa nhân va mạch máu dản nở.

Chẩn đoán phân biệt

- Ban giang mai dạng vẩy nến: thương tổn là sẩn vẩy, tẩm nhuận, có hạch điển hình, nghiệm pháp Brocq(-), xét nghiệm huyết thanh giang mai (+).

- Vẩy Phấn Hồng Gibert: vẩy mịn hơn, cạo Brocq (-), có một mảng to nhất ở thân mình.

- Á sừng dạng vẩy nến: sang thương giống như vẩy nến nhưng giới hạn không rõ, vị trí không chọn lọc, nếu cần làm GPBL để chẩn đoán phân biệt.

- Parapsoriasis: giống vẩy nến nhưng vẩy mịn hơn, brocq (-) cạo vẩy tróc ra nguyên khối.


Gửi bình luận của bạn (0)
Lưu ý: Để được bác sĩ trả lời các câu hỏi, độc giả vui lòng gửi vào mục hỏi đáp

 
 
 
Mã an toàn:
   =