Các xét nghiệm và chẩn đoán bệnh tự kỷ

19/07/2014 - 06:39 AM
Bác sĩ sẽ tìm những dấu hiệu của sự chậm trễ phát triển khi kiểm tra thường xuyên. Nếu cho thấy một số dấu hiệu của bệnh tự kỷ, có thể được giới thiệu đến một chuyên gia trong việc điều trị trẻ tự kỷ. Có thể thực hiện một đánh giá chính thức cho rối loạn.

Vì bệnh tự kỷ rất khác nhau ở mức độ nghiêm trọng, làm cho một chẩn đoán có thể khó khăn. Hiện không phải là một kiểm tra y tế cụ thể để xác định các rối loạn.Thay vào đó, một chuyên gia chứng tự kỷ sẽ quan sát và nói chuyện về các kỹ năng xã hội của con em, kỹ năng ngôn ngữ và hành vi đã phát triển và thay đổi theo thời gian. Để giúp đạt được một chẩn đoán, có thể trải qua một số thử nghiệm phát triển bao gồm các bài diễn văn, ngôn ngữ và các vấn đề tâm lý.

Mặc dù các dấu hiệu của chứng tự kỷ thường xuất hiện khi 18 tháng, đôi khi không được chẩn đoán cho đến khi 2 hoặc 3 tuổi, khi có thể có sự chậm trễ rõ ràng hơn trong phát triển ngôn ngữ và giao tiếp xã hội. Phát hiện sớm bệnh là rất quan trọng vì can thiệp sớm tốt trước tuổi 3 hình như là hữu ích nhất.Gửi bình luận của bạn (0)
Lưu ý: Để được bác sĩ trả lời các câu hỏi, độc giả vui lòng gửi vào mục hỏi đáp

 
 
 
Mã an toàn:
   =