Chẩn đoán, xử trí chấn thương sọ não kín

02/07/2014 - 03:59 PM
Chẩn đoán
Các bệnh nhân chấn  thương sọ não được theo dõi cẩn thận và qua nhiều lần khám so sánh lần sau với lần trước mới biết được sự  tiến triển của các dấu  hiệu, đặc biệt  là những dấu hiệu về tri giác.Việc chẩn đoán  máu tụ nội sọ trước hết phải dựa vào các triệu chứng lâm sàng và theo dõi các triệu chứng đó:
 
- Khoảng tỉnh: có khoảng tỉnh điển hình  hay không, tình  trạng mê tăng lên hay giảm đi
 
- Các thay đổi về dấu thần kinh thực vật (mạch, nhiệt,  huyết áp,  hơi thở...).
 
- Các biểu hiện về dấu thần kinh khu trú:
 
+ Tình trạng giãn nở  và đáp ứng ánh sáng của đồng tử.
 
- Tình trạng yếu liệt tứ chi không đồng đều.
 
- Các phương tiện cận lâm sàng  như chụp sọ thẳng nghiêng, siêu âm não, mạch não đồ, chụp cắt lớp vi tính (C.T.Scanner), chụp cộng hưởng từ hạt nhân  là những phương tiện chẩn đoán  hình ảnh rất có giá trị.
 
Bầm tím dạng mắt kính.
 
Chảy dịch não tủy.
 
Bầm tím chảy máu tai.


Gửi bình luận của bạn (0)
Lưu ý: Để được bác sĩ trả lời các câu hỏi, độc giả vui lòng gửi vào mục hỏi đáp

 
 
 
Mã an toàn:
   =