Các loại chấn thương sọ não

02/07/2014 - 03:57 PM
Chấn thương sọ não (CTSN) do nhiều nguyên nhân: do tai nạn lao động, công nghiệp, tai nạn sinh hoạt nhưng phần lớn là tai nạn giao thông. Ở Nhật Bản, người ta đã mổ tử thi 13.666 trường hợp tai nạn giao thông, nhận thấy CTSN chiếm 74,3%. Người ta quan niệm, CTSN là loại chấn thương tác động mạnh mẽ quá mức bù chỉnh của não, gây rối loạn hàng loạt chức năng hoặc tổn thương thực thể ở não.Để đánh giá mức độ tổn thương sọ não, có hai loại được xác định là CTSN hở và CTSN kín.

CTSN kín bao gồm tất cả các CTSN có tổn thương sọ não nhưng chưa gây rách màng cứng (màng bao bọc não), chưa gây thông não bộ với môi trường bên ngoài. Tổn thương hộp sọ có thể lún sọ, rạn vỡ sọ. Tổn thương não gồm chấn động não, giập não, chèn ép não do máu tụ, phù não, lún sọ, tràn khí...

CTSN hở bao gồm tất cả các CTSN gây rách màng cứng, khai thông não bộ với bên ngoài. Loại này gây nguy cơ nhiễm khuẩn não cao.

Ngoài ra còn nhiều cách phân loại khác như theo bản chất tổn thương não, vị trí tổn thương não...Gửi bình luận của bạn (0)
Lưu ý: Để được bác sĩ trả lời các câu hỏi, độc giả vui lòng gửi vào mục hỏi đáp

 
 
 
Mã an toàn:
   =