Chẩn đoán và điều trị động mạch vành như thế nào?
Theo các nhà chuyên môn, để chẩn đoán chính xác bệnh động mạch vành, các đánh giá cơ bản bao gồm: Điện tâm đồ, liệu pháp gắng sức, chụp mạch vanh, chụp mạch CT cắt lớp đa lớp. Độ chính xác của việc chiếu chụp để phát hiện bệnh động mạch vành là tới trên 90%.
Một số phương thức chẩn đoán bệnh động mạch vành
Bệnh động mạch vành được chẩn đoán bằng cách nào? Xin tham khảo một số phương thức dưới đây: