Xét nghiệm chuẩn đoán bệnh về van tim
Làm thế nào để chẩn đoán bệnh hẹp van hai lá? Chúng ta tiến hành một số xét nghiệm kiểm tra cần thiết sau: