Phòng tránh bệnh huyết áp thấp như thế nào?
Tôi bị bệnh huyết áp thấp, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sinh hoạt. Làm thế nào để phòng tránh bệnh hiệu quả, thưa bác sĩ? Nguyễn Kim Dung (Bình Định)