Xét nghiệm cholesterol
Một bài kiểm tra mức cholesterol cao sẽ được coi là một bài kiểm tra ngăn chặn, vì nó được kiểm tra để xem nếu bạn có các nguy cơ phát triển hardened arteries hoặc có đau tim. Một bài kiểm tra mức cholesterol cao sẽ được coi là một bài kiểm tra ngăn chặn, vì nó được kiểm tra để xem nếu bạn có các nguy cơ phát triển hardened arteries hoặc có đau tim.
Biểu hiện của cholesterol máu cao
Cholesteron máu cao không gây ra triệu chứng. Xét nghiệm máu là cách duy nhất để phát hiện tình trạng này.