Cao lượng cholesterol sẽ dẫn đến triệu chứng gì?
Nhiều bệnh nhân nghĩ rằng cao lượng Cholesterol sẽ gây ra nhức đầu, mệt mỏi, khó chịu trong người. Những điều này không đúng.