Xét nghiệm hội chứng ruột kích thích
Bác sĩ có thể giới thiệu một số xét nghiệm, bao gồm cả các nghiên cứu phân để kiểm tra các vấn đề nhiễm trùng hoặc kém hấp thu. Trong số các bài kiểm tra có thể trải qua để loại trừ các nguyên nhân khác cho các triệu chứng như sau: