Các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích
Các dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng ruột kích thích có thể rất khác nhau từ người sang người và thường giống như những bệnh khác. Trong số những phổ biến nhất là: