Chẩn đoán bệnh táo bón như thế nào?
Chẩn đoán và tìm nguyên nhân trước hết là căn cứ vào các chi tiết do người bệnh cung cấp.