SInh hoạt khi mắc bệnh và thuốc thay thế
Chán ăn, khó nuốt, mất trọng lượng và điểm yếu thường là vấn đề đối với người bị ung thư thực quản. Những triệu chứng này có thể được pha trộn bởi phương pháp điều trị ung thư và do sự cần thiết của một chế độ ăn uống chất lỏng, cho ăn hoặc cho ăn ống tiêm tĩnh mạch trong quá trình điều trị.
Điều trị bệnh ung thư thực quản
Những gì nhận được cho các phương pháp điều trị ung thư thực quản dựa vào loại tế bào có liên quan đến bệnh ung thư, ung thư với xâm lấn, sức khỏe tổng thể và sở thích của riêng để điều trị.