Phòng viêm dạ dày
Mặc dù có thể không phải luôn luôn ngăn ngừa nhiễm trùng H. pylori, các đề xuất này có thể giúp giảm nguy cơ viêm dạ dày: