Các xét nghiệm và chẩn đoán viêm dạ dày
Mặc dù các bác sĩ có thể nghi ngờ viêm dạ dày sau khi nói chuyện về tiền sử bệnh và thực hiện một bài kiểm tra kỹ lưỡng, cũng có thể có các xét nghiệm để xác định nguyên nhân chính xác. Các xét nghiệm này bao gồm: