Những đồ ăn cấm kị khi bị đau dạ dày
Nếu bạn thường xuyên bị chứng đau bụng sau khi ăn (đau dạ dày) thì tốt hơn hết nên giảm thiểu ăn các thức ăn rắn.
Phòng bệnh đau dạ dày
Đau dạ dày có liên quan mật thiết đến thức ăn, vệ sinh ăn uống và trạng thái thần kinh.