Các xét nghiệm và chẩn đoán bệnh động kinh
Bác sĩ có thể sử dụng một số xét nghiệm để chẩn đoán bệnh động kinh, từ kiểm tra thần kinh đến các kỹ thuật hình ảnh như MRI quét.