Các triệu chứng bệnh động kinh
Bởi vì bệnh động kinh là do hoạt động bất thường trong tế bào não, động kinh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ quá trình bộ não. Một cơn động kinh có thể: