Các biến chứng bệnh động kinh
Có cơn tại thời điểm nhất định có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác.
Nguyên nhân và nguy cơ mắc bệnh động kinh
Bệnh động kinh không có nguyên nhân rõ trong khoảng một nửa của những người có điều kiện. Trong nửa khác, tình trạng này có thể được truy nguồn từ nhiều yếu tố.