Phòng chống bệnh trầm cảm
Đối phó với trầm cảm có thể được thử thách. Nói chuyện với bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa về việc cải thiện kỹ năng đối phó và thử những lời khuyên này: