Xét nghiệm, chuẩn đoán viêm da tiếp xúc
Bác sĩ có thể chẩn đoán viêm da tiếp xúc sau khi nói chuyện về các dấu hiệu và triệu chứng và kiểm tra da.