Phòng chống ung thư tế bào vảy
Hầu hết các ung thư biểu mô tế bào vảy có thể được ngăn chặn. Để bảo vệ chính mình: