Phòng chống ung thư tế bào đáy
Hầu hết các ung thư biểu mô tế bào đáy có thể được ngăn ngừa. Để bảo vệ mình: