Yếu tố nguy cơ gây ung thư da
Yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư da bao gồm:
Nguyên nhân gây ung thư da
Ung thư da xảy ra khi các lỗi (đột biến) hình thành trong DNA của tế bào da khỏe mạnh. Các đột biến gây ra các tế bào phát triển ngoài tầm kiểm soát và tạo thành một khối của tế bào ung thư.