Các triệu chứng u mao mạch
U mao mạch, đôi khi được gọi là trẻ con u mao mạch, có thể có mặt khi sinh nhưng thường xuất hiện trong vài tuần đầu tiên của cuộc sống. Nó bắt đầu như là một đánh dấu màu đỏ bằng phẳng bất cứ nơi nào trên cơ thể, thường xuyên nhất trên da đầu, mặt hoặc sau cổ. Thông thường, một đứa trẻ chỉ có một nhãn hiệu, nhưng một số trẻ em có thể có nhiều hơn một, đặc biệt nếu chúng là một của số sinh nhiều.