Xét nghiệm, chuẩn đoán tiết bã sừng
Bác sĩ thường có thể chẩn đoán sừng tiết bã bằng cách kiểm tra sự tăng trưởng.