Đối phó và hỗ trợ với bệnh rụng tóc, hói đầu
Cơ hội rằng, thách thức lớn nhất của việc mất tóc là đối phó với sự thay đổi ngoại hình. Có thể thất vọng hay khó chịu bởi các phản ứng của người khác hoặc sau khi thử phương pháp điều trị khác nhau với rất ít thành công. Nếu đang gặp khó khăn trong đối phó với chứng hói đầu do di truyền, điều kiện y tế hoặc phương pháp điều trị y tế, có thể tìm thấy một số trong những gợi ý hữu ích sau đây: