Các phương pháp điều trị rụng tóc, hói đầu
Hói đầu, đã vĩnh viễn hoặc tạm thời, không thể chữa khỏi. Nhưng phương pháp điều trị tóc rụng có sẵn để giúp thúc đẩy tăng trưởng tóc, ẩn rụng tóc. Đối với một số loại rụng tóc, tóc có thể tiếp tục tăng trưởng mà không cần điều trị.