Các xét nghiệm và chuẩn đoán rụng tóc, hói đầu
Một hoàn cảnh lịch sử y tế, gia đình lịch sử và khám thực thể có thể giúp chẩn đoán bệnh. Các mô hình và tốc độ rụng tóc, sự xuất hiện của sợi lông ở gần đó, và các triệu chứng đi kèm được xem là làm cho chẩn đoán.